FASTIGHETENS HISTOIRA

Husets första hyresgäster på adressen Amiralsgatan 4 var: Advokat Oscar Hedenskog, artisten (?) Bruno Hoppe, ryttmästare Gustaf von Horn, byggmästare 0 Knutsson, disponent Carl Cottmeier, lektor C G Lindblom och folkskole-lärarinnan Naemi Uddenberg.

På Kungsgatan 10 flyttade teckningslärare Erik Källström, underbryggmästare  Edvin Schutt,arkitekt J Wallin och bleckslagare Fritz Wojidkow in. Förmodligen också en och annan piga som hade att släpa kol och mat uppför de smala kökstrapporna.

(Den som vill pröva på hur det känns kan ta ett par kassar och gå upp för trapporna i gårdshuset).

 

Kolförråd fanns antagligen på gården, liksom toaletter. Tvättstuga fanns i källaren med nedgång ungefär där utemöblerna står på sommaren. Mattor piskades på vinden eller på gården. Huset var säkert för sin tid helt modernt med vatten och avlopp, men vattnet fick man värma själv om man ville ta sig ett bad. Något som arkitekten dyrt fick erfara 12 år senare.

I de lokaler som fanns i nedre planet öppnade Fjelie Mejeriförening en mjölkaffär. Augusta Grönquist hade manufakturhandel och Knut Hellström hade butik (speceriaffär?) Kjeflinge Cementgjuteri hade kontor i huset. Selma Ohlander sålde cigarrer och säkert en hel del annat som husets och grannskapets herrar ansåg sig behöva. På tiotalet hade cigarraffären tagits över av Axel Blomdahl och utökats till herrekipering. 10 år senare hette den Anna Winberg Cigarr- och

.     Herrekiperingshandel. Verksamheterna i huset har varierat genom åren. Fjelie Mejeriförenings mjölkaffär fanns kvar in på trettiotalet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra

långvariga hyresgäster har också varit Malmö Husmodersförening som hade en butik på Amiralsgatan mellan 1930- och 1950-talet. Sjukvårdsaffären på Kungsgatan finns där sedan 50-talet. Tjerngrens Radioaffär drevs

i huset mellan 30- och 50-talet. Matilda Roslunds Manufakturaffär från 30-talet blev på 50-talet Matilda Rosunds Eftertr. Ekberg

& Jönsson Manufaktur & Sybehör.

På 40-talet låg Malmö Sjuk- och begravningskassa på Kungsgatan 10. Hammehög fröaffär (många Malmöbor känner till huset som "Fröahuset") låg där Spray finns nu. Slangerup - Holmgrens Begravningsbyrå som flyttade in från andra

sidan av Amiralsgatan och har fortfarande sin

verksamhet här.

Under åren har också drivits bageributik (med bageri i källaren), National-socialistisk Bokhandel, det måste ha varit på 30-talet, Svenska Bokhandeln, (det kan ha varit samma).

En dam som hette Signe Feder drev en

korsettfabrik, Wilfeprodukter, på 50- talet. Under en tid försökte Donutbaren ge Malmöborna lite mer amerikaniserade matvanor. Svenska Journalen hade ett

distriktkontor i huset och den som var sugen på att resa lite kunde gå in på Scandinavian Tourings kontor. Ägaren bodde i våning 103. Ville man lära sig köra bil på 50-talet så fanns en bilskola. Listan kan göras längre.

På senare tid har här arrangerats

dykkurser, drivits arkitektkontor,  sålts exklusiva husgeråd (Zepter).

Idag, mer än hundra år efter fastigheten byggdes, är det fortfarande verksamheter i butikslokalerna utmed gatorna.

2126S.jpg
vy_over_amiralsgatan_fr_latinskolan_1 ko
715S Kungsgatan.jpg