top of page

 FASTIGHETENS HISTOIRA

Husets första hyresgäster på adressen Amiralsgatan 4 var: advokat Oscar Hedenskog, målare Bruno Hoppe, ryttmästare Gustaf von Horn, byggmästare O. Knutsson, disponent Carl Cottmeier, lektor C G Lindblom och folkskolelärarinnan Naemi Uddenberg.

På Kungsgatan 10 flyttade teckningslärare Erik Källström, underbryggmästare Edvin Schutt, arkitekt J Wallin och bleckslagare Fritz Wojidkow in. Förmodligen också en och annan piga som hade att släpa kol och mat uppför de smala kökstrapporna. (Den som vill pröva på hur det känns kan ta ett par kassar och gå upp för trapporna i gårdshuset).

 

Kolförråd fanns antagligen på gården, liksom toaletter. Tvättstuga fanns i källaren med nedgång ungefär där utemöblerna står på sommaren. Mattor piskades på vinden eller på gården. Huset var säkert för sin tid helt modernt med vatten och avlopp, men vattnet fick man värma själv om man ville ta sig ett bad. Något som arkitekten dyrt fick erfara 12 år senare. 

 

I de lokaler som fanns i nedre planet öppnade Fjelie Mejeriförening en mjölkaffär. Augusta Grönquist hade manufakturhandel och Knut Hellström hade butik (speceriaffär?). Kjeflinge Cementgjuteri hade kontor i huset. Selma Ohlander sålde cigarrer och säkert en hel del annat som husets och grannskapets herrar ansåg sig behöva. På tiotalet hade cigarraffären tagits över av Axel Blomdahl och utökats till herrekipering. 10 år senare hette den Anna Winberg Cigarr- och Herrekiperingshandel. Verksamheterna i huset har varierat genom åren. Fjelie Mejeriförenings mjölkaffär fanns kvar in på trettiotalet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra långvariga hyresgäster har också varit Malmö Husmodersförening som hade en butik på Amiralsgatan mellan 1930- och 1950-talet. En sjukvårdsaffär fanns länge på Kungsgatan, från 50-talet och in på 2000-talet. Tjerngrens Radioaffär drevs i huset mellan 30- och 50-talet. Matilda Roslunds Manufakturaffär från 30-talet blev på 50-talet Matilda Rosunds Eftertr. Ekberg & Jönsson Manufaktur & Sybehör. På 40-talet låg Malmö Sjuk- och begravningskassa på Kungsgatan 10. Hammenhögs fröaffär (många Malmöbor känner till huset som "Fröahuset") låg i hörnlokalen. Slangerup - Holmgrens Begravningsbyrå flyttade in från andra sidan av Amiralsgatan och hade sin verksamhet här till 2018.

Under åren har det också drivits bageributik (med bageri i källaren), National-socialistisk Bokhandel (det måste ha varit på 30-talet) samt Svenska Bokhandeln (det kan ha varit samma). En dam som hette Signe Feder drev en korsettfabrik, Wilfeprodukter, på 50- talet. Under en tid försökte Donutbaren ge Malmöborna lite mer amerikaniserade matvanor. Svenska Journalen hade ett distriktskontor i huset och den som var sugen på att resa lite kunde gå in på Scandinavian Tourings kontor. Ägaren bodde i våning 103. Ville man lära sig köra bil på 50-talet så fanns en bilskola. Listan kan göras längre. På senare tid har här arrangerats dykkurser, drivits arkitektkontor och  sålts exklusiva husgeråd (Zepter). Idag, mer än hundra år efter att fastigheten byggdes, är det fortfarande verksamheter i butikslokalerna utmed gatorna.

2126S.jpg
vy_over_amiralsgatan_fr_latinskolan_1 ko
715S Kungsgatan.jpg
bottom of page