Styrelse, verksamhetsår 2021/22

 

 

Ordförande:

Kjell Bodensten, 0761-91 94 14

Sekreterare:

Nina Nordqvist, 0705-75 76 69

Fastighetsansvarig:

Jan Arenhill, 0704-15 19 18

Kassör:

Ulf Herder, 0725-18 00 17

Flora Design (gård, dekoration m.m.):

Tobias Kralmark, 0737-42 39 42

Suppleanter:

Anders Henrysson, 0707-93 04 60

Leena Berlin Hallrup, 0705-53 18 00